شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] بگذار بي‌خودي پرسه بزند در حوالي خانه‌يمان اين شب تاريک مرا هرگز خيال خوابيدن نيست ، وقتي که تو باشي خواب و رويا را مي‌خواهم چه‌کار . #ص_اميدي @SS_Omidi
درب کنسرو بازکن برقی
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 20
112 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top