شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] خراشيد صورت ماه ، سنگي که شکست سکوت برکه را برکه اما .... سر در گريبان گريست تمام تنهايي‌اش را #ص_اميدي @SS_Omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 19
113 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top