شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] در من پرنده‌اي پر مي‌زند تا آنسوي آبي آسماني که غروبش پر است از آوازهاي پرستويي سرگردان که راه بهار را گم کرده است #ص_اميدي @SS_omidi
ساعت دماسنج
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 22
107 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top