شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] در من پرنده‌اي پر مي‌زند تا آنسوي آبي آسماني که غروبش پر است از آوازهاي پرستويي سرگردان که راه بهار را گم کرده است #ص_اميدي @SS_omidi
ساعت ویکتوریا
گلهو قطعه اي ازبهشت
36 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top