شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] به گمانم ابرها هم احساس دارند همين که ناراحتي‌ات را مي‌بينند آسمان غرنبه‌اي مي‌روند و آرام آرام اشکشان در مي‌آيد #ص_اميدي @SS_omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 23
102 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
vertical_align_top