شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] و درانتظار هجومي سرد و آواز کلاغهاي سياه بخت گذشت ، گذشت روزهاي سبزي که خزان را درخواب هم ، نديده بودند #ص_اميدي @SS_omidi
*هما*
96/8/19
تسبیح دیجیتال
گلهو قطعه اي ازبهشت
36 امتیاز
64 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top