شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] و درانتظار هجومي سرد و آواز کلاغهاي سياه بخت گذشت ، گذشت روزهاي سبزي که خزان را درخواب هم ، نديده بودند #ص_اميدي @SS_omidi
ساعت دماسنج
گلهو قطعه اي ازبهشت
26 امتیاز
80 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top