شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] و درانتظار هجومي سرد و آواز کلاغهاي سياه بخت گذشت ، گذشت روزهاي سبزي که خزان را درخواب هم ، نديده بودند #ص_اميدي @SS_omidi
درب کنسرو بازکن برقی
گلهو قطعه اي ازبهشت
36 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top