شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] تو به هر زباني که ميخواهي باديگران سخن بگو من تنها زبان مادري‌ام را ميفهمم که الفباي آن با لبخند شروع ميشود و با لبخند به پايان ميرسد #ص_اميدي @SS_Omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
35 امتیاز
65 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top