قرمز سبز آبي خاکستري
طمع كشاننده به هلاكت است و نارهاننده ، و ضامنى است حق ضمانت نگزارنده ، و بسا نوشنده كه گلويش بگيرد و پيش از سيراب شدن بميرد ، و ارزش چيزى كه بر سر آن همچشمى كنند هر چند بيشتر بود مصيبت از دست دادنش بزرگتر بود ، و آرزوها ديده بصيرت را كور سازد و بخت سوى آن كس كه در پى آن نبود تازد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت