شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] گوسفندان دِهِ ما چقدر ساده هستند ...! آه و ناله‌‌ي شبانه‌ي گرگها را که مي‌شنوند بره‌ها را رهاکرده ، اشک ريزان براي پرستاري مي‌روند و هرگز برنمي‌گردند . #ص_اميدي @SS_Omidi
ساعت ویکتوریا
گلهو قطعه اي ازبهشت
36 امتیاز
64 برگزیده
51 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top