شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
1دونه
نه.................
آره :)
اره من عاشق اين بازي ام هنوزم با فاطمه بانو بازي مي کنيم (البته به اصرار من :) )
+ [تلفن همراه] sllllam kojaiiid ye sar be manam bezanid ba marama
شهر خدا
کجا بهت سر بزنيم
تسبیح دیجیتال
172084-دوست خوب
رتبه 0
0 برگزیده
1065 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top