شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] تو در آستانه ي چشمهاي مشتاقم با شکوه و سرو گون ايستادي و مرا به عمق چشمانت فراخواندي و من از شرم اين حضور چو شمع در برابر ديدگانت آب شدم.... . عکس و متن : انديشه نگار
بسيار زيباه@};-
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} متشکرم @};-
هما بانو
عالي عزيزم :) هم عکس و هم متن :-) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} شما لطف داريد :) متشکرم @};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 23
100 برگزیده
401 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top