بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] پچ پچ برگ ها را شنيده اي ؟ انگار مرگ پا تند کرده است ...! من به درخت حياط مان فکر مي کنم ... ديشب لرزه بر اندامش افتاده بود وقتي باد لم داده بود در پشت بام همسايه ! . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال