بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] اين تحويل ناگهاني پاييز و باغ انار و نگاه دلاويز اين برگهاي زرد و سکوت حيرت انگيز دستهاي خسته ي منو اشکهاي ريز ريز... بيشمار درد هاي.. رمز آميز.... . . 96/6/6 عکس و متن: انديشه نگار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
هما
عالي گلم@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} متشکرم مادري..:) .
عالي @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};- عالي نگاه شماست مهر بانو..
هما
اين برگهاي زرد و سکوت حيرت انگيز ،دستهاي خسته ي من و اشکهاي ريز ريز...بيشمار درد هاي..رمز آميز....
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};[email protected]};-
هما
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};[email protected]};-
عالي
{a h=entezar911} انتظار {/a} متشکرم
ساعت ویکتوریا