قرمز سبز آبي خاکستري
بخشنده نادان نزد خدا از پارساي بخيل، محبوب تر است. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت