قرمز سبز آبي خاکستري
در جواني، سخت در عبادت كوشا بودم .پدرم به من فرمود : «پسركم ! كمتر از آنچه مي بينم ، خودت رارنجه ساز كه خداوند ـ عزّوجلّ ـ، هرگاه بنده اي را دوست بدارد، از او به كم خشنود مي شود» . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت