شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

اميد...

+ از جوار بارگاه ملکوتي کريمه اهل بيت عليها السلام بياد دوستان هستم
سلام...التماس دعا..
اميد...
سلام حتمن
@};-
هما بانو
سلام عليکم .. التماس دعا
ساعت ویکتوریا
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1284 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top