شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

اميد...

+ سلام هنوزم اينجا عاليه
سلام عليکم.... سوت و کور شده
سلام..فعلا ما هستيمB-)
بله... عاليه....
سلام..
اميد...
موفق باشيد...همه
نه زياد...
ساعت دماسنج
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top