شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

اميد...

+ تو آدم نيستي اين را خدا در گوش من گفته ببين بيرون زده از زير چادر بال پروازت
*ري را
زيبا
چ غيبت طولاني...
کجان؟
درب کنسرو بازکن برقی
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1284 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top