شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

اميد...

+ تو آدم نيستي اين را خدا در گوش من گفته ببين بيرون زده از زير چادر بال پروازت
☆ HanIyeH
عخييييي چقد قشنگ ... نبودين چرا عايا؟
*ري را
زيبا
چ غيبت طولاني...
کجان؟
ساعت دماسنج
اميد...
رتبه 73
23 برگزیده
1285 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top