شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ احمد توکلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت در توئيتي نوشت: «درباره پذيرش FATF ابهام داشتم، امّا بيانيه وقيحانه اروپا و شرايط تحقيرآميزش براي تجارت با ايران در «اينستکس» نشان داد در مقابل مستکبران، هرچه کوتاه بياييم، طلبکارتر و گستاخ‌تر مي‌شوند و پاياني هم ندارد. تجربه و منطق مي‌گويد التماس از متکبر، معيشت را بر مردم تنگ‌تر خواهد کرد». اين هم از عنايات فاطمه زهرا است که آقاي توکلي از حمايت FATF عقب نشست.
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top