شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ رحيم پور ازغدي گفت: «تاکنون هرچي فتنه بوده از درون حکومت شروع شده و مردم را به جان هم انداخته‌اند! عده اي از درون حکومت بدنبال براندازي و ايجاد بحران هستند و مردم جلوي توطئه و براندازي آنها را مي‌گيرند.» پس، براي جلوگيري از توطئه‌ و فتنه رئيس دولت ليبرالمان و رئيس مجلس همراز و همراه براندازان، بايد با تمام قوت و قدرت در راهپيمايي 22 بهمن حضور پيدا کنيم، تا دشمنان داخلي و خارجي را ذليل نمائيم.
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top