شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ بيش از 92 درصد بودجه در اختيار دولت است! بيش از 900 هزار ميليارد تومان بودجه: 1-شرکت ملي نفت 2-شرکت ملي پالايش و پخش 3-شرکت ملي گاز چرا منافقين نفوذي درون دولت، از بودجه نهادهاي فرهنگي و دفاعي که به نصف تقليل پيدا کرده، سخن مي‌گويند! آيا زمينه و خوراک فتنه سال 98 را تهيه مي‌کنند؟! ...
وقتي فروش نفت کشورمان 50 درصد کاهش پيدا کرده! چرا بودجه شرکت ملي نفت از مبلغ 309 هزار ميليارد تومان در سال 97 به مبلغ 600 هزار ميليارد تومان در سال 98 افزايش پيدا کرده است؟!
زمان انقلاب مردم ناراحت بودند که شاه دارد نفت را تمام ميکند
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
وزنه سياسي
رتبه 48
46 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top