شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خيانت به ملت و کشور در بودجه 98 در حالي که دولت ليبرال حسن روحاني بودجه سال 98 مجموعه زير نظر رياست جمهوري را به شدت افزايش داده بود، در اقدامي مشکوک به خيانت، بودجه دفاعي را به نصف کاهش داد! مجلس در اقدامي انقلابي بودجه سال 98را بدون بررسي به دولت عودت داد و دولت پس دريافت اشتباه خيانت‌بار خود، مبلغ 20 هزار ميليارد تومان به بودجه دفاعي افزوده و آن را مجدد به مجلس فرستاد!
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
63 امتیاز
30 برگزیده
151 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
vertical_align_top