شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خيانت به ملت و کشور در بودجه 98 در حالي که دولت ليبرال حسن روحاني بودجه سال 98 مجموعه زير نظر رياست جمهوري را به شدت افزايش داده بود، در اقدامي مشکوک به خيانت، بودجه دفاعي را به نصف کاهش داد! مجلس در اقدامي انقلابي بودجه سال 98را بدون بررسي به دولت عودت داد و دولت پس دريافت اشتباه خيانت‌بار خود، مبلغ 20 هزار ميليارد تومان به بودجه دفاعي افزوده و آن را مجدد به مجلس فرستاد!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 47
47 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top