شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ خيانت ليبرالها و شادي صهيونيسم و آمريکا حسن روحاني به وصيت مرحوم هاشمي رفسنجاني عمل کرد! خواسته ننگين مرحوم هاشمي رفسنجاني، براي ايجاد محدويت در توليد موشک و ساير سلاحهاي مورد نياز نيروهاي مسلح!، از سوي حسن روحاني ليبرال عملياتي شد! بودجه وزارت دفاع از 6 هزار و 800 ميليارد تومان در سال 97 به 3 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 98 کاهش پيدا کرد! (يعني 50 درصد کاهش)
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 51
45 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top