شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خيانت ليبرالها و شادي صهيونيسم و آمريکا حسن روحاني به وصيت مرحوم هاشمي رفسنجاني عمل کرد! خواسته ننگين مرحوم هاشمي رفسنجاني، براي ايجاد محدويت در توليد موشک و ساير سلاحهاي مورد نياز نيروهاي مسلح!، از سوي حسن روحاني ليبرال عملياتي شد! بودجه وزارت دفاع از 6 هزار و 800 ميليارد تومان در سال 97 به 3 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 98 کاهش پيدا کرد! (يعني 50 درصد کاهش)
چراغ جادو
وزنه سياسي
63 امتیاز
30 برگزیده
151 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
vertical_align_top