شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ حرف بي عمل، يعني نفاق! نوبخت معاون رئيس‌جمهور گفت: «قول ما در موضوع اشتغال هنوز محقق نشده، 14 برنامه براي ايجاد بيش از يک‌ ميليون شغل را در کشور برنامه‌ريزي کرده ... مردم بدانند که مسئله اشتغال جزو برنامه‌هاي قوي ماست و اين اشتغال هيچ ربطي به تحريم ندارد.» پول دو ميليون شغل که قرار بوده در سالهاي 96 و 97 ايجاد شود، در کجا هزينه شده است؟! مگر روحاني در سال 96 قول يک ميليون شغل، به جوانان نداد؟!
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 51
45 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top