شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ذلت ديگري از دولت اعتدال! پس از خروج آمريکا از برجام، سه کشور اروپايي بازي موش گربه برد-برد ديگري را با دولت بي کفايت حسن روحاني آغاز و بعد از 7 ماه انتظار، بسته ننگين اتحاديه اروپايي موش زائيد! و مقرر شد در مقابل خريد نفت از ايران، کالاي اروپايي به ايران صادر نمايند!(نفت در برابر غذا) البته خريد نفت از ايران، با شرط تصويب FATF و بازگشايي دفتر سياسي اتحاديه اروپا در مجلس ايران، قابليت اجراء دارد!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 53
43 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top