شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ امروز جريان فتنه، برانداز، اپوزيسيون، باند نيويورک، اصلاح طلبان به نمايندگي از اسلام آمريکايي، با نفوذ به درون دولت و مجلس، به تخريب اميد مردم پرداخته و با دست انداري به منابع قدرت و ثروت، بدنبال تضعيف و تسليم اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و سلم به شيطان بزرگ هستند، که رهبري عزير از کيد آنها با خبر شده و فرمودند: «تاجان در بدن دارم، در مقابل کساني که نسخه تسليم مي پيچند، خواهم ايستاد»
freand
97/7/15
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 48
46 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top