شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ جنگ نرم دشمن، براي شکار بصيرت است. امروز دشمن با تمام اطلاعاتش در جنگ رسانه اي خود در کنار جنگ اقتصادي، بصيرت انقلابي مردم ايران را نشانه رفته ولذا هدف دشمن در جنگ رسانه‌اي و جنگ اقتصادي، شکستن مقاومت و اميد ملت ايران است، زيرا سرنوشت ملت نااميد، شکست قطعي است. پس با بصيرت و اميد، يقينا دشمن شسکت خواهد خورد.
2-محرم
97/6/24
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
72 امتیاز
20 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top