بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ روزي خواستم تمام دردهايم را در بهترين دلنوشته هايم منعکس کنم ايجاز , تصوير , ترکيب افسوس تمام دردهايم را حافظ هفتصد سال قبل گفته بود ( وفا کنيم و ملامت کشيم و خوش باشيم ) آري اما امروز نه دلنوشته ام بهترين است و نه دردم بد ترين خير سرم به تنم چسبيده است
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج