شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * شدم چو سرو، تهي دست، شدم چو بيد، خميده شدم چو نخل، سيه پوش، شدم چو شمع، تکيده به دست خويش سپردم به خاک جان خودم را کنون کمي متوجه شدم علي چه کشيده مراد مي طلبم، آي عشق! مهمانم کن بجاي آب به يک جرعه مرگ ناطلبيده * به ياد همدم تنهائيم که تنهايم گذاشت ... #لنگرودي #زين_العابدين_آذرارجمند
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top