شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * تقديم به زين اب، امّ ابيهاي حيدر ( عليهما السلام) از شوق ستاره از فلك مي بارد تا بر دل عشق مرحمي بگذارد پرگار شدند پنج تن رويش را « زينب » زآن روست پنج نقطه دارد! * #زين_العابدين_آذرارجمند_لنگرودي #حضرت_زينب_كبري #لنگرودي
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top