شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ هوالحق * ما ديده به دستان علي دوخته‌ايم در سينه از عشق شعله افروخته‌ايم دوزخ چه توان نمود با مايي كه از عشق علي و آل او سوخته ايم * #لنگرودي
به به..بر شما هم مبارک:)@};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top