شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * رحمي تو به اين گداي هرجايي كن تبديل غم مرا به شيدايي كن اي عشق! ... بيا اين تو و اين هم جگرم در سينه‌ام از خودت پذيرايي كن !! * #لنگرودي
بسيار عالي ...
2-FDAN
خيلي قشنگ:)
عكس بهتر نداشتم !! :)
2-FDAN
{a h=uld}« لنگرودي »{/a} عاليه خيلي با بيت آخر هم همخواني داره "اين تو اين هم جگرم... از خودت پذيرايي کن"
{a h=ANFD}2FDAN{/a} سلام / تشكر
{a h=ANFD}2FDAN{/a} / تشكر
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} تشكر
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top