شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ به نام خدا * مي شد از لابلاي لبهايش حرفهاي خود خدا خارج درك فقه و اصول عشقش بود از توان فرشته‌ها خارج مثل يك نخل، زير بار خودش فكر مي‌كرد و ذكر از او مي ريخت چفيه اش را اگر تكان مي داد روشني‌هاي بكر از او مي‌ريخت سروها نيز غبطه مي‌خوردند راستي « راستي » به كامش بود حجت الله عقل در پي او آيت الله « عشق » نامش بود * #لنگرودي
عالي
*ابرار*
خدا رحمتشون کنه
mp3 player شوکر
vertical_align_top