بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ بسم ربّ الشّهداء ‌* دريا درياب غربت ساحل را آرام كن از موج خودت اين دل را هرچند كم است ... باز از من بپذير با لطف خود اين هديه ناقابل را *

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آنقدر اين عكس تأثير گذار است گه بايد آن را دو بار ديد !!
چراغ جادو