شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بسم ربّ الشّهداء ‌* دريا درياب غربت ساحل را آرام كن از موج خودت اين دل را هرچند كم است ... باز از من بپذير با لطف خود اين هديه ناقابل را #لنگرودي *
آنقدر اين عكس تأثير گذار است گه بايد آن را دو بار ديد !!
mp3 player شوکر
vertical_align_top