بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ يا مالكَ يومِ الدّين * گر چشم به چشم من بدوزد آتش در حُرم نگاه من بسوزد آتش هان ! ... لحظه به لحظه عشق در سينه‌ي من بر آتش باز برفروزد آتش !! ...*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عالي
ساعت ویکتوریا