قرمز سبز آبي خاکستري
مردم از خدا بترسيد كه چه بسيار آرزومند كه به آرزوى خود نرسيد ، و سازنده‏اى كه در ساخته خويش نيارميد ، و گردآورنده‏اى كه به زودى گردآورده‏ها را رها خواهد كرد و بود كه آن را از راه ناروا فراهم آورد ، و حقى كه به مستحقش نرساند ، از حرام به دست آورد و گناهش بر گردنش ماند . با گرانى بار بزه ، باز گرديد ، و با پشيمانى و دريغ نزد پروردگار خود رسيد . « اين جهان و آن جهان زيانبار ، و اين است زيان آشكار . » [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت