بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ به نام خدا * حاج فيروز ! چقدر دلت گرفته ! چرا پشت تو خم شد حاج فيروز دلت لبريز غم شد حاج فيروز تويي پيك بهار و سينه ات پر از آه دم به دم شد حاج فيروز *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چه غمگين..
ديگه زياد کسي عيدي نميده
اون صندوق اجاره اي هم در تملکشان نيست
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} کاش پول گل را بهش داده بوديد
* کميل *
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} اونو مي شناسم ، به جاي اين که تموم سال واستاده ويولون بکشه و گيتار بزنه بره کار کنه خب :-|
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} نظر شما بنظر منطقي مياد
درب کنسرو بازکن برقی