شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ به نام خدا * حاج فيروز ! چقدر دلت گرفته ! چرا پشت تو خم شد حاج فيروز دلت لبريز غم شد حاج فيروز تويي پيك بهار و سينه ات پر از آه دم به دم شد حاج فيروز *
چه غمگين..
ديگه زياد کسي عيدي نميده
اون صندوق اجاره اي هم در تملکشان نيست
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} کاش پول گل را بهش داده بوديد
* کميل *
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} اونو مي شناسم ، به جاي اين که تموم سال واستاده ويولون بکشه و گيتار بزنه بره کار کنه خب :-|
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} نظر شما بنظر منطقي مياد
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top