قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] تنگ چشمى همه بديها را فراهم گرداند و مهارى است كه به سوى هر بدى كشاند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت