قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه يكي از شما برادرش را در راه خدا دوست داشت، او را [از اين دوستي [باخبر كند، كه اين كار، الفت راپايدارتر مي سازد و دوستي را استوارتر مي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت