شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ به نام خدا * چشمهايش در چنگال خواب دست و پا مي زد امّا او نسيم صبح را به ياري خواست تا وقتي دشمن ميآيد او خواب نماند كه زير دست و پاي دشمن بيدار شود و امّا ما ... راستي ما كجاي جهان ايستاده ايم !؟ *
سربازآقا
*نسيم صبح را به ياري خواست تا وقتي دشمن مي آيد او خواب نماند كه زير دست و پاي دشمن بيدار شود... *
در کشوري که بهش ميگن ايران...
سلام و درود و رحمت الهي بر شما قهرمانان , پهلوانان و شجاع ترين مردان تاريخ
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top