بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ به نام خدا * اين لاله مظلوم كه خونين تن شد دستش مبهوت آتش و آهن شد (1) آنروز كه قطعه قطعه شد ... چشم بهشت با ديدن روي احمدي، روشن شد ! * سالروز شهادت شهيد احمدي روشن گرامي باد * 1- انفجار
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو