بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ به نام خدا * ما با ولايت زنده ايم تو براي ما چو خورشيد در اين غروب سردي چه بگويم از تو ... تاريخ نديده چون تو مردي تو چقدر استواري ... تو چقدر باشكوهي شده‌اي شبيه كوهي كه بر او نشسته گردي غم اگر كشيد لشكر كه كند نگاه ما تر چو بر او كشيم خنجر ... تو امير اين نبردي « سر خم مي سلامت شكند اگر سبويي » تو بمان كه با تو ما را نبود غمي و دردي ! *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
سلامتي وجود تازنين رهبر معظم انقلاب صلوات مي فرستيم ! ... * اللهمّ صلّ علي محمدٍ و آلِ محمدٍ و عجّل فرجهم *
*اللهمّ صلّ علي محمدٍ و آلِ محمدٍ و عجّل فرجهم*- عمو آيينه سکندر
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
*ابرار*
سر خم مي سلامت شکند اگر سبويي....
اللهم صل علي محمد وآله و صحبه و من تبعه باحسان وسلم
اللهم صل علي محمد وال محمد و عجل فرجهم. خدا هرچي از عمر من و پدر و مادرم است بردار و عمرعزيزش بيفزاري، اللهي آمين
قلمدون
اللهمّ صلّ علي محمدٍ و آلِ محمدٍ و عجّل فرجهم*
اللهمّ صلّ علي محمدٍ و آلِ محمدٍ و عجّل فرجهم
ساعت دماسنج