بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ به نام خدا * خدايا ! ... مانده ام ! ... وقتي اناري نيست ... سيبي نيست ... چگونه يك نفر ـ آنوقت ـ دارا مي شود باشد !!؟ اگرچه دست من كوتاه و سرو قامتت رعنا ولي افتاده زير نخل، خرما مي شود باشد !! شما حورشيد عالم تاب و من يك ذره كوچك برايم گوشه‌اي از قلبتان جا مي شود باشد !؟ به سوي سرنوشت خويش دارم مي روم ... با من كسي با عشق در اين راه همپا مي شود باشد !؟ *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر