قرمز سبز آبي خاکستري
محبّت به زنان، از اخلاق پيامبران ـ درودهاي خداوند بر آنان باد ـ است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت