قرمز سبز آبي خاکستري
روايت گر حديث ما كه بدان دلهاي شيعيانما را استوار مي دارد، از هزار عابد برتر است [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت