قرمز سبز آبي خاکستري
بسا روزه‏دار كه از روزه خود جز گرسنگى و تشنگى بهره نبرد ، و بسا بر پا ايستاده كه از ايستادن جز بيدارى و رنج برى نخورد . خوشا خواب زيركان و خوشا روزه گشادن آنان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت