بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ به نام خدا * در وصف لب تو مانده عالم مبهوت الماس نشسته در ميان ياقوت بين من و ديدن تو حايل شده است دستي كه چنين بلند كردي به قنوت *
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*ابرار*
زيبا...
ساعت ویکتوریا