شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
+ بعضي وقتا سکوتت از حرف نداشتن نيست، بعضي وقتا خيلي حرف داري ولي پيش خودت ميگي مگه انقد گفتم چي شد؟ :|
*ري را
93/12/24
*ري را
والله !
گاهي سکوت فرياد بلندي است که فقط خودت آنرا مي شنوي
بعدی همه 16 نظر قبلی
سکـوﭞ ...
من دارم ميام
*ري را
بيا :-|
+ دخــترهـــاي " مـــو مـــشــکـــــي " که حـــالــت مـــوهـــاشــون بــيــن لــخــت و فــــر بـاشـه . . . . . . . . . تنها چيـــزي که ندارن 2 تا بالـــــه
*ري را
93/12/3
*ري را
الله اکبر
*ري را
ولي بازم ميگم...مقام فرشته کمتر از آدمه :) پرنده هم که منظورتون نبود !!!!!
همه 6 نظر
متين ميفرماييد شما :|
*ري را
ميدونم :|
+ از بهترين لذت هاي زندگي بازي کردن با موهاي عشقته
*ليلا*
93/8/23
*ري را
عکس مورد داره (آيکن عليرضاخان)
چيه موردش ؟
بعدی همه 9 نظر قبلی
:-|
*ري را
: دي
+ انصاف نيست … دنيا آنقدر کوچک باشد که آدم هاي تکراري را روزي هزار بار ببيني و آنقدر بزرگ باشد که نتواني آن کس را که دلت مي خواهد حتي يک بار ببيني !
*ليلا*
93/8/23
*ري را
سبحان الله
سکـوﭞ ...
الحمدلله :دي
همه 5 نظر
سکـوﭞ ...
@};- خواهش ميکنم. کاري نکردم. :)
*ري را
:) @};-
+ سکوت هميشه معني “سکوت” را ندارد . . . گاهي سکوت يعني : ساعت هاي کسري وجود تو ! ! ! :'(
*ليلا*
93/8/23
*ري را
:-|
سکـوﭞ ...
:'(
همه 7 نظر
سکـوﭞ ...
ان شالله . ببينيم ديگه :'(
*ري را
:|
+ پيش از تو همه را با معيارهايم مي سنجيدم ! بعد از تو همه را با تو مي سنجم حتي معيارهايم را !...
*ليلا*
93/8/23
*ري را
:-/
+ گــاهــے عـــمـــر تــلـف مــے شــود ؛ بــہ پــاے يـــ?ـ ا?ـــســاس . . . ... گـــاهــے ا?ـــســاس تــلـــف مــے شـــود ؛ بـــہ پــاےعـــمـــر (!) و چــہ عـــذابــے مــے ?ــشــد ، ?ــســے ?ــہ هــم عـــمـــرش تــلــف شــده ؛ هـم ا?ـــســاســـش ...
+ برخيز علمدار ، علمداري کن ....
*ري را
93/6/20
*ري را
بس که عادت کرده‌ام بر قامت ايستاده‌ات ... روي تختي و همين عکس تو ما را مي‌کشد ..
سکـوﭞ ...
عالي ... زنده باشيد و متعالي :)
*ري را
:| سبحان الله
+ شهادت لاله ها را چيدني کرد به چشم دل خدا را ديدني کرد ببوس اي خواهرم قبر برادر شهادت سنگ را بوسيدني کرد
*ري را
عالي
سکـوﭞ ...
@};-
+ بـــراي تو بچــه آوردن عــار است امــا سگ بازي ميکني! عوض کردن پوشک بچه چندش آور است امــا سگت را تيمار ميکني! در آغوش گرفتن کودک خسته ات مي کند امــا عشقت را به پاي سگي ميريزي! تف بر تمدني که انسان بودنت زير پاهايش له مي شود.
*ري را
93/6/12
*ري را
خدا نعمت عقل سالم و از هيچکس محروم نکنه :|
+ و چاقويي که سر نميبرد " اسماعيل " را و دريايى که غرق نمي کند" موسى " را وکودکي که مادرش او را به دست موجهاى " نيل " مي سپارد تا برسد به خانه ي تشنه به خونش و ديگري را برادرانش به چاه مى اندازندسر از خانه ي عزيز مصر درمي آورد… آيـا هـنـوز هـم نـيـامـوخـتـي ؟! کـه اگـر هـمـه ي عـالـم قـصـد ضـرر رسـانـدن بـه تـو را داشـتـه بـاشـنـد و خـــدا نخـواهد " نــمــي تــوانــنــد "
*ري را
عالي !
@};-
+ وحشت از عشق که نه ، .....ترسم از فاصله هاست وحشت از غصه که نه ، ....ترسم از خاتمه هاست ترس بيهوده ندارم ، .....صحبت از خاطره هاست صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست.... کوله باري پر از هيچ ،.. که بر شانه ماست گله از دست کسي نيست ،............. مقصر دل ديوانه ماست...............!
*ري را
ز هوشياران عالم هر که را ديدم غمي دارد / دلا ديوانه شو ديوانگي هم عالمي دارد
@};-
+ دلم آرامـش مي خـواهـد ... بـه انـدازه ي خوردن ِ يـک فنـجان چـاي کـوتـاه بـاشد ...!! يـا به اندازه ي قـدم زدن روي ِ سنـگفـرش ِ خيـس ِ پـياده رو طـولـانـي ..............! فـرقي نـمي کنـد فـقط آن لـحظـه را مي خـواهـم آن لـحظـه کـه تـمام سلـول هاي بدنم آرام مـي گـيرنــــد....
*ري را
خوش اومديد برادر سکوت :)
سکـوﭞ ...
ممنون. مواظب من باشيد اينجا گم نشممممممممم :)
بعدی همه 19 نظر قبلی
سکـوﭞ ...
خب همون يه نخشم زياده ... ان شالله خماري شما هم مرتفع بشه ...
نميشه
+ زمين قـــانون عجيبے دارد! هفتـــ ميليارد آدم ... و فقـــط با يکے از آن ها احساس تنهايے نمےکني ! و خدا نکنـــد که... آن يکـــ نفــر تنهايتـــ بگـــذارد ! آن وقتـــ ... حتے با خودتـــ هم غريبــه مےشوي ...!
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
سکـوﭞ ...
رتبه 0
0 برگزیده
58 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سکـوﭞ ... عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top