اتاق عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
dokhtaretoookhs_baba
توضیحات
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
تسبیح دیجیتال
+ اينکه در سينه ي من هست،توهستي دل نيست...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ بين عاشق شدن و مرگ مگر فرقي هست؟وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ نيمه شب پريشب گشتم دچار کابوس ديدم به خواب حافظ ،توي صف اتوبوس
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ چرا ميگويند "ها" علامت جمع است؟ "تن" را با "ها" جمع ميکني خودت ميماني و خودت........
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ بانو فرهاد نيستم که کوه بکنم همين که ظرف ها را مي شويم يعني دوستت دارم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ با آن همه دلداده دلش بسته ي ما شد اي من به فداي دل ديوانه پسندش
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ لبت نه گويد و پيداست ميگويد دلت آري ...که اينسان دشمني ،يعني که خيلي دوستم داري
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ عزيزم دوستت دارم ولي با ترس و پنهاني که پنهان کردن يک عشق يعني اوج ويراني!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ سخت دل دادي به ما و ساده دل بر داشتي دلبريدن هات حکمت داشت:دلبر داشتي...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ بردي از يادم بر اين ماتم عزادارم هنوز اعترافي تلخ خواهي؟ دوستت دارم هنوز!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ سلــــــــــــــام عليکممممم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تک دل❤ღ
سلااااااااااام
وعليکم السلام
درب کنسرو بازکن برقی