بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ کو انکه جورت را برد، مرهم به زخمت بر زند عشقت چو حلوا سرکشد، چو بلبلان گلستان؟!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج