بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو