قرمز سبز آبي خاکستري
هركه دوست دارد بداند نزد خدا چه موقعيتي دارد، به موقعيت خدا نزد خودش توجّه كند ؛ زيرا خدا بنده را در همان جايگاهي مي نهد كه او خدا را نزد او، در چنان جايگاه نهاده است. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت