قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه خود را در جاهايى كه موجب بدگمانى است نهاد ، آن را كه گمان بد بدو برد سرزنش مكناد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت