قرمز سبز آبي خاکستري
مردم فرزندان دنيايند ، و فرزندان را سرزنش نكنند كه دوستدار ما در خود چرايند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت