شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] سال آخر مشترک علي رضاييان دولت‌هاي ايران در سال آخر حيات خود، بيش از گذشته تصميم‌هايي مي‌گيرند که منافع کوتاه‌مدت اما مضار بلندمدت دارد. فقدان نظام حزبي باعث آن است تا آنان تنها به اين فکر بينديشند که به‌خصوص با حجم مشکلات بسيار، با هر اقدامي هر چند موقت، هر طور شده سال آخر را سپري کنند و با رفتن دولت ديگر آنان نيازمند پاسخ دادن به اقدامات خويش نيستند و بار مسائل به گردن دولت بعدي است. وقتي تحولات اين روزها را با سال مقايسه کنيم، شباهت عجيبي خودنمايي مي‌کند. تحريم‌ها نسبت به گذشته سخت‌تر شده، درآمد ارزي به شدت کاهش يافته، تورم و شاخص‌هاي پولي در سطوح بالاي تاريخي خود هستند و چشم‌اندازي براي رفع اين مسائل وجود ندارد. البته عمق اين تحولات در سال‌جاري بسي بيش از سال است؛ اما به هر رو سال هم نسبت به روزگار پيش از خود، وضعيت نامساعدتري داشت. در چنين شرايطي که دولت‌ها با چنان قيود سنگيني مواجه هستند که ابزاري براي ورق زدن تاريخ و پي‌ريزي چشم‌اندازي ديگر براي ايرانيان ندارند، تنها ابزار، چاپ پول است؛ تنها ابزار، خبرسازي درمورد واريز حقوق و افزايش و تعريف وام تازه است؛ تنها ابزار، دميدن در بورس با افزايش تورم انتظاري است و مردمي که دلخوش به توهم پولي از افزايش اسمي دارايي خود خشنودند. از يکسو بايد همدلي کرد با دولت که واقعا حجم قيود بين‌المللي، شرايط کرونايي و فقدان درآمد حداقلي ارزي، گزينه زيادي براي درانداختن طرحي که تغييري در شرايط ايجاد کند، پيش رو نمي‌گذارد. اما از سوي ديگر، بايد نقد کرد که چنين پافشاري براي افزايش حجم پول، شايد حتي براي همين دولت نيز دردسر شود و بايد به نحوي جلوي آن را گرفت. از سوي ديگر هدف حفظ و رونق توليد نيز باعث شده است تا ديگر هيچ مانعي براي تصميم‌هايي که منجر به چاپ پول مي‌شود، وجود نداشته باشد. اما از سوي ديگر، رسيدن به همان مختصاتي که هشت سال پيش کشور در آن گرفتار بود، آن هم با دولتي که از منظر رويکردي در بسياري از حوزه‌ها با دولت قبل تفاوت داشت، اين امر را گوشزد مي‌کند که محدوديت‌ها آن قدر پررنگ شده‌اند که گويي تفاوت نمي‌کند چه کسي سکان دولت را به‌دست گيرد. از اين رو راهي که مي‌تواند تغيير شگرفي ايجاد کند، پذيرش چارچوب تازه‌اي است که آن قيود را تخفيف دهد و حذف کند تا دولت‌ها بتوانند در پي آن با ايجاد شرايط کمي عادي‌تر، در جهت رفاه و پيشرفت سياست‌گذاري کنند. اقتصاد و کسب و کار https://t.me/joinchat/AAAAAD_zo4g-L6Um2yUxxg
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top