شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ بيرون از دايره همه بي قراري است
+ دخترم آرام حرفم گوش کن .......
+ الهي دلم شکسته
+ زندگينامه طلبه ي شهيد فهيمه سياري
+ قشنگه منكه خيلي دوستش دارم
+ به نام خداوندي که فاطمه را آفريد به مناسبت دهه فاطميه معذرت دير شد سفر بودم
+ يه تشكر از معلم هام و يه متن كوتاه
+ عكساي بدي نيست. ديدنش خالي از لطف نيست
+ به اسم تو که خيلي بهت مياد-نامه هاي سعيد
+ بدون توضيح.... خودتون بخونيد
+ يكي ديگه از نامه هاي سعيد رو ميخوندم منكه حالم دگرگون شد. تعبيرات قشنگي به كار برده.امد وارم شما هم خوشتون بياد
+ نامه هاي سعيد رو بخونيد شايد دل منو بفهميد
mp3 player شوکر
هيام سعيدي-3
رتبه 0
0 برگزیده
82 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هيام سعيدي-3 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top