شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ در اين غربت سراي غم منم تنها منم بيتو منم خاموش نمي پرسي ز احوالم دگر حالي بزودي مي شوم خاموش اگر مردم نمي فهمي نمي پرسي نمي جويي سراغ از من تو حتي بي خبر از من نمي داني که سرگردان شدم خاموش
بسيار زيبا.. ... نمي پرسي ز احوالم دگر حالي بزودي مي شوم خاموش...:(
شدم خاموش...!/ عااالي):
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم از حضور مهربان و نگاه زيباي شما سرکار خانم انديشه نگار :)
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} عالي خوندين سرکار خانوم :)
{a h=taninearamesh}طنين آرامش{/a} بزرگواريد جناب محبي...
درب کنسرو بازکن برقی
طنين آرامش
83 امتیاز
8 برگزیده
65 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top